Stechiometrické spaľovanie

Je to také spaľovanie, kedy sa všetok kyslík spotrebuje na zhorenie všetkého paliva. Je to najoptimálnejšie spaľovanie. Označuje sa ako Ł = 1,000. (Lambda 1). Pre zážihové motory je AFR (pomer vzduch:palivo) približne 14,7, u dieselu je to cca 14,5. Aby však diesel nedymil a zhoreli aj sadze ako sekundárny produkt, je treba pridať ďalší vzduch. Preto diesel prestáva dymiť až pri pomere AFR 16:1. Väčšina výrobcov však necháva rezervu a motory nastavuje na pomer 17,1:1 a viac. Zvyšovanie podielu vzduchu znamená ochudobňovanie zmesi. To zaznamená lambda sonda, ktorá u benzínového motoru upraví zmes na stechiometrickú buď redukciou vzduchu, alebo pridaním paliva. U dieselu sonda iba kontroluje predpokladanú hodnotu.

Ako zvýšiť výkon? Benzínový motor má najvyšší výkon pri neoptimálnom spaľovaní, pri AFR približne 12,8. Preto je možné zvýšiť bohatosť zmesi s efektom nárastu výkonu. Ale nežiadúci účinok bude vzostup spotreby a prudký vzostup CO a NOx. U dieselu je možné zmes obohatiť až ku AFR 16. Stúpa však spaľovacia teplota. Pod AFR 16:1 začína výrazne dymiť. Chudobnejšia zmes u benzínového motoru znižuje výkon a zvyšuje teplotu spaľovania, je veľmi nebezpečná. Zle vypočítaná zmes spôsobí horší výkon (menší nárast), vyššiu spotrebu a môže poškodiť motor. Prebytok vzduchu u dieselu je takmer neškodný.