Problematika EGR ventilu a filtra pevných častíc

EGR ventil (exhaust gas recycling, prípadne Auspuf Gas Recyklation) je systém k redukcii NOx vo výfukových plynoch. Je to emisný systém všetkých moderných motorov. Umožňuje časti výfukových plynov, aby boli opätovne nasaté do motora. Výsledkom sú lepšie emisie a rýchlejšie ohriatie studeného motora. Nevýhodou je zanášanie motora karbónom, nižší výkon a vyššia spotreba. Pokazený EGR ventil môže spôsobiť vysokú dymivosť, nízky výkon, problém so štartovaním. Poruchu je možné odstrániť zaslepením a odstránením zo softvéru. EGR systém nie je pre správnu funkciu motora potrebný, po jeho odstavení má motor síce nepatrne horšie emisie, ale lepšiu reakciu na plyn, skorší nástup turba, bezproblémovejší chod a vyšší výkon. Súčasťou kvalitnej úpravy softvéru je odstavenie funkcie EGR ventilu. Po jeho odstránení sa však zmení prietok vzduchu váhou vzduchu a je treba zmeniť mapy pracovného cyklu solenoidu turba a limiterov dymivosti. Preto neodporúčame amatérske odstavenie chybového sektora bez korekcie ďalších parametrov, ako ponúka väčšina firiem. Po odstránení zo softvéru doporučujem zaslepiť EGR ventil aj mechanicky, plechovým tesnením. Starý a zanesený ventil iba málokedy tesní. U Euro 2 motorov je EGR ventil membránový a jeho mechanické zaslepenie bez softvérového odstránenia nevyvolá chybovú hlášku. Od E3 normy je však potreba po zaslepení urobiť úpravu softvéru, aby auto nešlo v núdzovom režime.

Ďalšou emisnou súčasťou je filter pevných častíc, DPF/FAP (Diesel particular filter, Filter of air particles) . Vychytáva stopové množstvo sadzí z výfukových plynov, takže koniec výfuku je úplne čistý a počet pevných častíc vo výfukových plynoch za filtrom je 0. Po určitom zanesení sa spúšťa regenerácia. Je to zahrievanie irídiovo-paládiovo-platinovej vrstvy na vysokú teplotu horiacou naftou, aby došlo ku katalytickej reakcii usadeného uhlíka a zbytkového kyslíka na oxid uhličitý. Pri neoptimálne fungujúcom motore (netesný EGR, chybná váha vzduchu) motor produkuje sadze a filter sa zanáša. Riadiaca jednotka spúšťa regeneráciu za regeneráciou. Spotreba stúpa, výkon klesá. Ak regenerácie nepomáhajú, jeho zanesenie je neúnosné a auto sa prepne do núdzového režimu. Jazda s takýmto vozidlom je veľmi nepríjemná, lebo môže dosahovať dokonca iba okolo 20% pôvodného výkonu. Výmena filtra problém nerieši, alebo iba dočasne, pretože zdroj dymenia je neodhalený a nevyriešený. Navyše je nákladná, nový filter stojí okolo 2000€. Samotné mechanické vybratie filtra a odpojenie konektoru spôsobí takisto núdzový režim. Väčšinou sa po odstránení filtra objaví dymenie, ktoré bolo filtrom maskované. Riešením je vyňatie filtra a jeho odstránenie v softvéri. Spolu s filtrom by sa zo softvéru malo ostrániť EGR a postinjection – neskorý vstrek pre lepšie emisie. Takisto sa zrušia recyklácie. Vždy treba odstrániť aj príčinu dymenia - buď zaslepiť EGR, alebo vymeniť váhu vzduchu, prípadne overiť stav vstrekovačov a kompresiu motora. Odstránením EGR a DPF sa motoru uľaví, pôjde lepšie, odozva na plyn bude ostrejšia, spotreba klesne a výkon stúpne. Opäť neodporúčame neodborný zásah do softvéru, pretože odstránenie DPF zmení tlakové pomery vo výfukovom potrubí a spôsobí vyššie tlakové špičky pre vyšší rozdiel potenciálov pred a za turbom. Samozrejmosťou kvalitnej úpravy je prepočítanie spätných tlakov a úprava potrebných parametrov. Ak sa zamýšľate nad tým, prečo sa vôbec DPF do áut inštalujú, tak vedzte, že to vie iba pár vyvolených, ktorí na tom zarábajú. Konkrétne moje GT je Euro 4 a DPF od výroby nemá. Také isté s DPF je tiež E4 a výrobcom udávaná spotreba je o 0,4l/100km vyššia. Je to podľa Vás ekologické? Pri miliarde dieselových áut je to neskutočná nadspotreba. A ako je to s karcinogénmi? Sadze (čistý uhlík) sú asi tak karcinogénne, ako bežná strava. Vo filtri dochádza ku katalytickej reakcii so zbytkovým kyslíkom a do ovzdušia sa vypúšťa ako CO2, teda ako skleníkový plyn. Čo je na tomto ekologické? To, čo počúvate v televízii, je nielen skreslené, ale úplne nepravdivé! DPF nie je žiadny zásobník na sadze, ktoré sa vypustia na diaľnici. Je to druh katalyzátora, kde dochádza k chemickej reakcii prispievajúcej ku skleníkovému efektu.

Ešte na záver jedno upozornenie - drvivá väčšina firiem ponúkajúca odstránenie DPF z riadiaceho softvéru nepoužíva rozum na jeho odstránenie. Používajú automatizované programy, ktoré vymažú kompletné dátové polia pre zobrazovanie chýb cez diagnostiku. To znamená, že Vám síce nesvieti chyba DPF, ale ani pri inej závažnej chybe motora sa Vám nič nerozsvieti a ak auto prestane ísť, diagnostika nevypíše žiadnu chybu. Po napojení diagnostiky stále auto píše, že je verzia s DPF, aj keď trebárs jazdí bez filtra bez problémov. Stúpajúci počet nespokojných zákazníkov iných firiem ako i niekoľko našich z minulosti, kedy sme aj my takýto softvér nahrávali, nás motivovali vyvinúť dokonalý softvér, ktorý umožňuje zobraziť všetky chyby a auto sa cez diagnostiku hlási ako verzia bez DPF. Sme jediní, ktorí ponúkame tento druh softvéru, pretože sme ho vyvinuli sami a neustále pracujeme na ďalšom zdokonaľovaní našich ostatných produktov.